::O SPOLEČNOSTI:: ::SLUŽBY:: ::KONTAKT:: 


Ing. Josef Hora Ing. Jiří Hora, MBA Ing. Petr Dostál, MBA
- partner - ředitel bílinské   kanceláře
- auditor, dekret č. 049
- likvidátor a správce   konkurzní podstaty
- absolvent Vysoké školy   zemědělské, PEF

- partner
- auditor, dekret č. 1419
- daňový poradce, osvědčení č.   2174
- absolvent ČVUT - FEL, obor   ekonomika a řízení
- absolvent MBA
- absolvent studijní stáže na   Saint Mary's University,   Halifax, Kanada   (mezinárodní
  marketing, angličtina)
- partner - ředitel pražské   kanceláře
- auditor, dekret č. 1361
- auditor, dekret č. 1361
- likvidátor a správce   konkurzní podstaty (např.   ČKD Dopravní systémy a.s.)
- absolvent Vysoké školy   zemědělské, PEF
- absolvent MBA