::O SPOLEČNOSTI:: ::AUDITOŘI:: ::KONTAKT:: 


Auditorské služby

- statutární audit
- audit konsolidovaných závěrek
- průběžný audit
- audit pro zvláštní účel
- interní audit

Poradenství
- daňové poradenství
- ekonomické poradenství a ekonomické řízení
- finanční řízení a controlling
- výběr kandidátů a jejich zaškolení do ekonomického a účetního oddělení
- vedení podvojného účetnictví
- dozor nad podvojným účetnictvím
- zavádění účetnictví vč. vnitropodnikových směrnic ve vztahu k účetnictví

Další služby
- poradenství v oblasti řešení insolvence a zajištění krizového managementu
- likvidace společností
- přeměny společností
- archivace písemností

Naší filozofií je nabídnout svým klientům co nejširší a nejkvalitnější sortiment služeb, a proto jsou součástí našeho týmu:
- právníci
- poradci v oblasti norem jakosti řady ISO 9000
- personální poradci
- znalci
- překladatelé a tlumočníci